top of page

Geschiedenis

In juni 1836 wordt te Poortvliet geïnstitueerd de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. Jarenlang kwam deze gemeente samen in een woning in de Langestraat, naast het "Ouwe Raeduus". Op 10 augustus 1887 wordt, door allerlei verwikkelingen onderling aansluiting gezocht bij het kerkverband Nederduits Gereformeerde Kerk. Men ging kerken in een gebouw in de Stoofstraat. Na een scheuring in februari 1943, toen de overgebleven groep Gereformeerden slechts 67 doop- en belijdende leden telde, bleek dit gebouw veel te groot en daarbij kwam ook nog, dat het gebouw door de oorlog in een slechte staat geraakt was. Gezien het geringe aantal leden van de kerk was het onmogelijk om zelfstandig een predikant te beroepen. In 1949 werd daarom in het beroepingswerk een combinatie aangegaan met de Gereformeerde van Tholen. Als eerste gezamenlijke predikant voor beide gemeenten werd beroepen J.H. Halsema. Op 4 juni 1950 deed hij intrede en het is mede aan deze predikant te danken dat in 1952 door onze gemeente het kerkgebouw aan het Zuidplantsoen 3 kon worden betrokken. In de loop der jaren werd dit gebouw aan de kleine kant. Ook bleek het ontbreken van een vergaderzaal een handicap. In 1980 werd dan ook besloten om een ingrijpende verbouwing te laten plaatsvinden. Er werd een geheel nieuwe kerkzaal tegenaan gebouwd en de oude kerkruimte bood na de verbouw plaats aan een vergaderzaal, de consistorie en een keukentje. Met veel zelfwerkzaamheid werd een prachtig resultaat bereikt, waar men trots op kan zijn. Zondag 16 november werd de kerkzaal in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op vrijdag 5 maart 1982.
In de loop der jaren kwamen er steeds meer jonge gezinnen. De kindernevendienst en de kinderoppas hadden te weinig ruimte in de consistorie en het zaaltje van de kerk. In 2004 werd dan ook besloten om een aanbouw aan het huidige kerkgebouw te realiseren. Ook dit keer werd met veel zelfwerkzaamheid een prachtig resultaat bereikt. De officiële opening van deze aanbouw vond plaats op 2e Paasdag, 28 maart 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vis symbool op de Kerk.

De vis die nu aan de voorgevel van ons kerkgebouw prijkt, heeft eerst op de schoorsteen van de oude kerk gestaan. Daarom heeft onze kerk in de volksmond de naam Vissenkerkje gekregen. Na de laatste verbouwing is de vis grondig gerenoveerd en naar voren gehaald. Maar waarom een vis aan de gevel van ons kerkgebouw? De vis is al een heel oud symbool van de christelijke kerk. Ten tijde van het Romeinse Rijk werden christenen vervolgd en leefden ze o.a. in de catacomben van Rome. Als je iemand tegenkwam van wie je niet zeker wist of hij of zij christen was, tekende je een boogje op de wand. Als de ander dat beantwoordde met een omgekeerd boogje eroverheen, waardoor de tekening van een vis ontstond, wist je dat het vertrouwd was om over het geloof in Jezus Christus te praten. Het was dus een geheimtaal, een afgesproken teken. En daar kwam nog iets bij. Het Griekse woord voor vis is I-Ch-Th-U-S. Elk van de vijf letters staat voor een woord: J esous Ch ristos, Th eou H u ios S ooter, en dat is de beknopte geloofsbelijdenis: Jezus Christus is de Zoon van God en Redder. Dat is ook de betekenis van het visje dat je hier en daar op auto's ziet, en dat is de belijdenis waar onze gemeente voor wil staan.

kerk1groot.jpg
kerk2groot.jpg
kerk3groot.jpg
97516879_110587350655647_134242729004630016_n.jpg
bottom of page