ANBI

Giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Nederland is namelijk een zogeheten Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente valt onder de Anbi-groepsbeschikking van de PKN. Om uw giften ook in 2021 aan onze gemeente op te kunnen voeren in uw belastingaangifte, dient u ons RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) in te vullen bij uw belastingaangifte. Zie onderstaande tabel voor de ANBI gegevens:

Naam ANBI:                  Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Poortvliet

Tel:                                01 66 - 66 46 97

RSIN/Fiscaal nummer:      824124455

Website:                        www.ontmoetingskerkpoortvliet.nl

E-mail:                           scriba@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

Link naar jaarrekening 2021: klik hier

Link naar begroting 2022: klik hier