top of page

ANBI

Giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van de belasting. De Protestantse Kerk Nederland is namelijk een zogeheten Anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze gemeente valt onder de Anbi-groepsbeschikking van de PKN. Om uw giften aan onze gemeente op te kunnen voeren in uw belastingaangifte, dient u ons RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) in te vullen bij uw belastingaangifte. Zie onderstaande tabel voor de ANBI gegevens:

Naam ANBI:                  Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Poortvliet

Tel:                                01 66 - 66 46 97

RSIN/Fiscaal nummer:      824124455

KVK:                              85742392

Website:                        www.ontmoetingskerkpoortvliet.nl

E-mail:                           scriba@ontmoetingskerkpoortvliet.nl

IBAN:  NL45.RABO.0353.8013.13

Link naar jaarrekening 2021: klik hier

Link naar begroting 2022: klik hier

Link naar jaarrekening 2022: klik hier

Link naar begroting 2023: kik hier

Link naar begroting 2024: kik hier

bottom of page